Waktu Aqiqah yang Sangat Agama Anjurkan

Waktu aqiqah putera laki laki ataupun wanita yang diajarkan bagi manhaj salaf ialah pas pada hari ke- 7 kelahiran balita.

Bila demikian kapankah limit waktu penerapan aqiqah Islam? Apakah mesti betul- betul pas pada hari ke 7?

Aqiqah ialah sesuatu ibadah yang tujuannya bersyukur sebab diamanahi seseorang balita, baik bejenis kelamin pria maupun wanita.

Secara pemikiran kebanyakan( jumhur) ulama, hukum aqiqah itu sunnah muakad ialah mendekati harus.

Pada prosesnya aqiqah dicoba dengan metode memotong hewan aqiqah( kambing, domba) dan mencukur rambut balita yang dibarengi pemberian nama balita serta doa aqiqah.

Pengucapan Aqiqah kadangkala pula ditulis aqiqoh, kekahan, aqiqahan, akikah, akikahan, marhaban balita.

Waktu aqiqah sangat afdhol bagi sunnah dalam Islam

Rasulullah sempat membagikan contoh dan panduan yang jelas tentang ibadah ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah serta teman- temannya rekomendasi paket aqiqah terdekat rekomendasi paket aqiqah terdekat .

Dikala itu dia melakukan aqiqah cucu- cucunya ialah Hasan serta Husein dikala hari ke- 7.

Silahkan baca dalil waktu aqiqah bersumber pada hadits shahih Samuroh bin Jundub berikut ini.

عَنْسَمُرَةَبْنِجُنْدُبٍأَنَّرَسُولَاللَّهِ–صلىاللهعليهوسلم–قَالَ«كُلُّغُلاَمٍرَهِينَةٌبِعَقِيقَتِهِتُذْبَحُعَنْهُيَوْمَسَابِعِهِوَيُحْلَقُوَيُسَمَّى»

Dari Samuroh bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda aqiqah terdekat ,

“ Tiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur( habis) rambutnya serta diberi nama.”

( HR. Abu Daud nomor. 2838, An Nasai nomor. 4220, Ibnu Majah nol. 3165, Ahmad 5/ 12. Syaikh Angkatan laut(AL) Albani berkata kalau hadits yang menarangkan waktu aqiqah tersebut di atas merupakan shahih)

Ketentuan waktu aqiqah beda dengan ibadah qurban. Ibadah qurban dilaksanakan kala masa haji sebaliknya ibadah aqiqah pada hari ke- 7 kelahiran balita.

Bagaikan muslim yang taat serta sigap, hendaknya persiapkanlah terlebih dulu bayaran aqiqah sejak dinyatakan positif berbadan dua. Sebab persiapan yang baik, hingga aqiqah dapat terlaksana pas waktu.

Kamu pula bisa membuat kartu undangan syukuran aqiqah bila memiliki lumayan waktu persiapan.

Metode menghitung waktu aqiqah

Kamu dapat menghitung waktu aqiqah semenjak balita dilahirkan. Gunakanlah perhitungan kalender hijriah.

Contohnya bila terdapat balita lahir pada hari Rabu jam 6 pagi( 06. 00 Wib), hingga hitungan hari ketujuh telah semenjak hari Rabu tersebut. Hingga penerapan aqiqah balita tersebut ialah hari Selasa.

Contoh yang lain bila balita lahir hari Rabu jam 6 sore( 18. 00 Wib), hingga hitungannya bukan Rabu, tetapi masuk hari Kamis keesokan harinya. Penerapan aqiqah balita tersebut merupakan pada hari Rabu.

Perhitungan yang pas tentang waktu aqiqah tersebut ini dipaparkan dalam Angkatan laut(AL) Mawsu’ ah Angkatan laut(AL) Fiqhiyah,

وذهبجمهورالفقهاءإلىأنّيومالولادةيحسبمنالسّبعة،ولاتحسباللّيلةإنولدليلاً،بليحسباليومالّذييليها

“ Kebanyakan ulama ahli fiqih berpandangan kalau waktu siang[2] pada hari kelahiran merupakan dini hitungan 7 hari. Sebaliknya waktu malam[3] bukanlah jadi hitungan bila balita tersebut dilahirkan malam, tetapi yang jadi hitungan hari selanjutnya.”[4] Barangkali yang dijadikan dalil merupakan hadits berikut ini,

تُذْبَحُعَنْهُيَوْمَسَابِعِهِ

“ Disembelih menurutnya pada hari ketujuh.” Hari yang dimaksudkan merupakan siang hari.

Terdapatnya jangka waktu aqiqah dari sehabis kelahiran sebetulnya memiliki hikmah. Pada dikala balita baru lahir, keluarga tentu disibukkan dengan pengurusan balita pula ibunya. Hingga dari itu butuh terdapat waktu persiapan saat sebelum syukuran aqiqah serta ini jadi keutamaan serta ibrah waktu aqiqah.

Batas waktu aqiqah anak

Para ulama berbeda pemikiran menimpa batasan akhir waktu buat aqiqah. Bagaikan muslim, pasti susah buat dapat menguasai batas syarat waktu buat aqiqah.

Hingga dari itu ayo kita ikuti pandangan- pandangan para ulama jumhur di dasar ini:

Syafi’ iyah serta Hambali

Sebagian pemikiran ulama madzhab Syafi’ iyah serta Hambali tentang waktu aqiqah ialah diawali dari kelahiran si balita. Mereka berkomentar kalau hukumnya itu tidak legal apabila aqiqah dilaksanakan saat sebelum balita lahir. Memotong hewan saat sebelum balita lahir hingga dikira bagaikan sembelihan biasa.

Ulama dari golongan Syafi’ iyah berkomentar kalau waktu aqiqah dapat diperpanjang. Walaupun begitu, jalani aqiqah saat sebelum anak baligh( berusia). Sebab apabila baligh belum pula diaqiqahi, hingga aqiqahnya telah gugur.

Orang yang baligh boleh mengaqiqahi diri sendiri. Sebab Ulama Syafi’ iyah berpandangan kalau aqiqah itu kewajiban si bapak.

Sedangkan para ulama golongan Hambali berpandangan kalau bila aqiqah tidak bisa hari ke- 7, hingga disunnahkan serta boleh hari ke- 14, hari ke- 21 serta seterusnya.

Hanafiyah serta Malikiyah

Sedangkan itu para ulama madzhab Hanafiyah serta Malikiyah berpandangan kalau waktu aqiqah paling sunnah merupakan pada hari ketujuh serta tidak boleh tadinya.

Ulama Malikiyah juga menghalangi kalau waktu aqiqah sehabis hari ke- 7 dikira telah gugur.

Ulama Indonesia

Kebanyakan Ulama di Indonesia bermadzab Imam Syafi’ i, baik Muhammadiyah ataupun NU( Nahdhatul Ulama). Karenanya, banyak tidak heran apabila warga kita memperingati syukuran aqiqah sehabis setelah berusia. Sebabnya sebab waktu kecil belum aqiqah.

Waktu aqiqah terbaik

Sedangkan itu menyimak ulasan dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dari Rumaysho membagikan saran kalau hendaknya aqiqah dilaksanakan pas hari ke- 7.

Dia beralasan,“ lebih baik berpegang dengan waktu aqiqah yang disepakati oleh para ulama ialah hari ke 7”.

Ada pula tentang waktu aqiqahan di hari ke- 14, 21 serta seterusnya semacam ini mesti terdapat dalilnya.

Hukum aqiqah sehabis dewasa

Pengelola web Rumaysho Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal berkomentar tentang aqiqah diri sendiri kala berusia merupakan tidak pas terlebih bila ditumpukan dengan sunnah Nabi Muhammad shallallahu‘ alaihi wa sallam.

Dasar hukumnya bagi dia lemah, sebab Nabi Muhammad shallallahu‘ alaihi wa sallam tidak sempat mengaqiqahi dirinya sendiri sementara itu dirinya merupakan seseorang Rasul.

Waktu dibagikannya daging aqiqah

Waktu yang sangat pas buat menyembelih hewan aqiqah dan memberikan daging aqiqah ialah cocok pada hari ke 7. Sebagian ulama melaporkan baiknya membagi daging aqiqah sehabis matang. Kamu juga dapat menyelenggarakan majlis ataupun walimah aqiqah di rumah dengan membayar jasa aqiqah.

Kesimpulan waktu penerapan aqiqah

Bersumber pada uraian diatas, hingga jadi jelas kalau waktu aqiqah putera puteri kita yang sangat afdhal merupakan di hari ke- 7.

Data ini berarti buat dikenal supaya ibadah aqiqah kita cocok sunah.

rekomendasi paket aqiqah terdekat

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *